Voor verwijzers

Welkom bij Mindmill psychodiagnostiek, een onafhankelijk centrum waar u terecht kunt voor psychologisch onderzoek voor volwassen clienten in de geestelijke gezondheidszorg. Mindmill is onderscheidend in onder andere de persoonlijke aanpak, complexiteit van de onderzoeken, en anonimiteit van gegevens. Bij Mindmill halen we hoogwaardige psychologische onderzoeken uit de gebruikelijke 'klinische setting'. Hierdoor is de drempel voor deze (soms toch ingrijpende) onderzoeken lager, waardoor clienten zich meer ontspannen en op hun gemak voelen. Het belangrijkste uitgangspunt is de hulpvraag van de client en de verwijzer. Het doel is iemand door middel van diagnostisch onderzoek meer inzicht te geven in onderliggende problematiek en diegene zo verder te kunnen helpen in het verbeteren van de kwaliteit van leven.  De belangrijkste redenen om juist bij Mindmill uw onderzoek te laten doen hebben we onderaan deze pagina nog eens op een rijtje gezet.

 

Voor clienten

Als u voor uzelf graag een psychologisch onderzoek wilt aanvragen omdat u zich ergens zorgen over maakt, een gevoel heeft dat er mogelijk meer aan de hand is en u meer inzicht zou willen krijgen in de klachten die u ervaart, bent u van harte welkom bij Mindmill psychodiagnostiek. Een aantal belangrijke punten zijn de korte wachttijd, u bent na aanmelding snel aan de beurt waar dit bij andere organisaties wel tot een paar maanden kan duren. Daarnaast zijn de testgegevens van Mindmill volledig anoniem; er is geen inmenging van zorgverzekeraars waardoor er geen aantekening in uw dossier komt te staan. U bepaalt zelf wat u (en uw verwijzer) met de gegevens doen. Als u op basis van de uitkomsten van het onderzoek verder wilt met behandeling, kan dit vervolgens wel onderdeel worden van uw dossier (zie Tarieven). Aangezien Mindmill kleinschalig is, is er sprake van direct 1 op 1 contact en een persoonlijke sfeer. Al het contact loopt vanaf het eerste moment via de psycholoog die u zal testen. De testlocatie in centrum-oost Amsterdam heeft een prettige, huiselijke sfeer waar u zich op uw gemak zult voelen. Het onderzoek wordt op u persoonlijk afgestemd, daarbij wordt zover mogelijk rekening gehouden met uw capaciteiten en uw wensen. 

MINDMILL in het kort

  • Hoogwaardige en onafhankelijke psychodiagnostiek
  • Korte wachttijd
  • Clientgerichtheid
  • Testen in een prettige en persoonlijke sfeer
  • 1 op 1 contact
  • Ervaren onderzoekers
  • Geen inmenging van verzekeraars
  • Anonimiteit van gegevens

 

Klik hier voor het aanvraagformulier

Kwaliteit

De onderzoeken worden uitgevoerd door een ervaren (neuro)psycholoog die sinds jaren werkzaam is in onder andere psychodynamische diagnostiek, zoals ontwikkeld door W. Snellen en E.H.M Eurelings-Bontekoe. Om de kwaliteit te waarborgen en te blijven toetsen is intervisie en supervisie met BIG-geregistreerde collega's (onder andere klinisch psychologen en GZ-psychologen) een belangrijk onderdeel van Mindmill. Ook deze collega's hebben jarenlange ervaring en zijn geschoold in psychodynamische diagnostiek en/of neuropsychodiagnostiek. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen ( NIP). Daarnaast blijft Mindmill door seminars, cursussen en vakliteratuur up-to-date met de nieuwste kennis over psychodiagnostiek. 

Waarom MINDMILL?

Mindmill is opgericht vanuit de overtuiging dat zorgvuldige diagnostiek aan de basis zou moeten liggen van elke behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Helaas wordt hier vaak te weinig aandacht aan besteed vanuit kosten oogpunt, beperkte kennis van diagnostiek of beperkte verwijsmogelijkheden. Op dit moment zijn er voor verwijzers van met name volwassen clienten, weinig mogelijkheden om op korte termijn een kundig psychodiagnostisch onderzoek te laten doen. Het aanbod is schaars, en de lange wachtlijsten en onduidelijke aanmeldingsprocedures bij grote instellingen maakt dat grondige diagnostiek vaak wordt overgeslagen. Met Mindmill is dit verleden tijd. Huisartsen en vrijgevestigde behandelaars kunnen hier terecht, om hun clienten de juiste zorg te kunnen bieden en het risico op over- of onderbehandeling te beperken. Een groot voordeel van Mindmill is de korte wachtlijst, uw client is na aanmelding snel aan de beurt. Dit in tegenstelling tot grote organisaties waar de wachttijd op kan lopen tot enkele maanden.

Waarom MINDMILL

Geen inmenging vanuit zorgverzekeraars

Mindmill is ontstaan vanuit de wens meer vrijheid te ervaren in het afnemen van onderzoeken, zonder de steeds grotere inmenging vanuit de zorgverzekeraars. Er is dan ook bewust gekozen om de onderzoeken aan te bieden buiten de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) financiering om. Dit is mogelijk omdat er geen sprake is van een BIG-registratie. Dit heeft consequenties voor de vergoeding van de onderzoeken (zie Financiering). Mindmill is hierin onderscheidend van andere aanbieders van psychologisch onderzoek. Het aantal grote voordelen voor de uitvoering van de onderzoeken staat centraal bij het maken van deze keuze.

Ruimte voor uitgebreide onderzoeken

Veel grote instellingen waar psychologisch onderzoek uitgevoerd wordt hebben te maken met steeds meer bezuinigingen en inmenging vanuit de zorgverzekeraars. Dit heeft invloed op de kwaliteit van de onderzoeken; het moet alsmaar sneller en goedkoper. Hierdoor kunnen er soms keuzes gemaakt waardoor het onderzoek zich slechts op een deel van de vraagstelling kan focussen. Bij Mindmill staat de hulpvraag van de client / verwijzer voorop in plaats van de financiering. Keuzes voor de uitvoering van de onderzoeken worden dan ook gemaakt vanuit de vraag: "Wat is het beste voor de client?".

Anonimiteit van gegevens

Een groot voordeel van het uitvoeren van psychologisch onderzoek onafhankelijk van de zorgverzekeraars, is dat er sprake is van volledige anonimiteit van gegevens. Steeds meer clienten vinden het onprettig dat de zorgverzekeraars zoveel over hen te weten komen. De gegevens zijn immers erg persoonlijk en veel mensen hebben er dan ook moeite mee dat er een aantekening in hun dossier bij de zorgverzekaar komt te staan. Doordat er geen sprake is van vergoeding door de verzekeraar, blijven de resultaten van de psychologische onderzoeken uitgevoerd door Mindmill, volledig anoniem. Als er op basis van de uitkomsten van het onderzoek een behandeling wordt opgestart, zal dit vervolgens mogelijk wel onderdeel worden van de behandel DBC. 

Diagnoseoverschrijdende diagnostiek

Bij grote intstellingen wordt vaak gewerkt met Zorgpaden. Dit betekent dat een client aangemeld wordt bij een bepaalde afdeling (bijvoorbeeld Depressie, Angst, of Persoonlijkheidsstoornissen). Dit is positief voor de behandeling, omdat de expertise op dat gebied groot is bij die afdeling. Het kan echter nadelig werken voor diagnostiek, deze gaat bij uitstek overkoepelend te werk. Juist de mogelijkheid om de onderliggende problematiek in kaart te brengen en deze, ongeacht specifieke zorgpaden, met een open blik te kunnen onderzoeken, vraagt om een diagnoseoverschrijdende aanpak. Kennis van alle verschillende diagnoses, en dus differentiaal diagnostiek is hierbij van groot belang. Een behandelaar die gespecialiseerd is in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen, is niet per definitie kundig in het diagnosticeren van autismespectrumproblematiek en omgekeerd. Hierdoor ontstaat het risico op tunnelvisie en kunnen sommige symptomen over het hoofd gezien worden of verkeerd geinterpreteerd, wat weer kan leiden tot het aanbieden van een onjuist zorgtraject. Bij Mindmill ligt de expertise juist in deze overkoepelende werkwijze en de overeenkomsten en verschillen tussen uiteenlopende diagnoses (differentiaal diagnostiek) waardoor alle mogelijke diagnoses in acht worden genomen.

Voor Wie

De onderzoeken zijn gericht op volwassenen, omdat juist voor volwassenen het aanbod van gedegen en uitgebreide diagnostiek schaars is. Enkele uitzonderingen zijn er voor onderzoek naar autismespectrumstoornis, ADHD en intelligentieonderzoek. Op deze gebieden kunnen ook adolescenten getest worden bij Mindmill. Neem hierover contact op via het contactformulier.

Financiering

Aangezien de onderzoeken buiten de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) financiering om aangeboden worden, wordt deze zorg niet door de zorgverzekeraar vergoed. Klik hier voor de tarieven van de verschillende onderzoeken. 

Samenwerking

Indien er nog geen sprake is van behandeling maar u deze na de uitslag van het onderzoek graag zou willen opstarten, heeft Mindmill samenwerkingsverbanden met verschillende vrijgevestigde psychologen / psychoterapeuten naar wie u doorverwezen kunt worden. Samen met u wordt de meest passende vervolgstap in kaart gebracht.

Er is onder andere een samenwerkingsverband met de volgende vrijgevestigde behandelaars:

Marquette Psychologenpraktijk

Coumou & Katerberg Psychotherapie